Zaskakującym jest fakt, że zmiany wprowadzone przez rząd dają państwu prawo odebrania lub znacznego obniżenia świadczeń emerytalnych seniorom. Według nowych przepisów ustawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do wystąpienia o zwrot przyznanego wcześniej świadczenia emerytalnego nazywając je nienależnym.

Wielu emerytów przeżyje szok

Chodzi tutaj o to, że w przypadku nieprawidłowego wyliczenia przez urzędników wysokości emerytury albo niesłusznego jej przyznania w wyniku popełnionego przez siebie błędu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał prawo zażądać zwrotu świadczenia lub znacznie obniżyć jego wysokość.

Będzie mogło to się odbyć niezależnie od tego, czy świadczeniobiorca był świadomy popełnionego przez urzędników błędu, czy też nie. Należy teraz zadać sobie pytanie, czy wszyscy ubiegający się o świadczenie emerytalne obywatele są świadomi tego, czy dane potrzebne do wyliczenia wysokości emerytury są prawidłowe, czy nie są prawidłowe?

W “Super Express” czytamy - Urzędnik może żądać zwrotu od osoby, która nienależnie pobrała świadczenie, za okres nie dłuższy niż 3 lata od daty ujawnienia okoliczności pobierania tego świadczenia. Emeryci, którzy znajdą się w takiej sytuacji, będą musieli oddać pieniądze i to z odsetkami liczonymi od pomyłki, czyli np. od nieprawidłowo obliczonej podwyżki emerytury, chyba że pieniądze zostaną zwrócone w wyznaczonym terminie.

W nowych przepisach pojawił się zapis, że urzędnicy będą mogli odebrać lub obniżyć świadczenie emerytalne tym płatnikom składek, którzy przekazali nieprawidłowe dane mające wpływ na ocenę prawa do pobierania świadczeń lub na ustalenie wysokości emerytury.

Jednak czy wszyscy ewentualni emeryci są świadomi poprawności lub niepoprawności owych danych? Możemy być pewni, że wielu świadczeniobiorców przeżyje ciężkie zdziwienie przy najbliższym czasie wypłat emerytur.

Co sądzicie o nowych przepisach emerytalnych?

O tym się mówi: Ogromne zmiany na brytyjskim dworze królewskim. Książę William i księżna Kate podjęli ważną decyzję. Co o niej sądzi królowa Elżbieta II

Zerknij: Niespodziewane wieści dotyczące Piotra Fronczewskiego zelektryzowały media. Aktor nie zamierza już dłużej czekać? O czym mowa