30-letnia kobieta umarła będąc w 22. tygodniu ciąży przez wstrząs septyczny. Jej dziecka nie udało się uratować. Sprawę bada prokuratura.

Sprawa śmierci 30-letniej pani Izabeli jest w toku. Szpital wyciągnął konsekwencje?

Szpital Powiatowy w Pszczynie opublikował oficjalne oświadczenie dotyczące śmierci 30-letniej pacjentki, pani Izabeli. Kobieta zmarła będąc w 22. tygodniu ciąży w trakcie hospitalizacji w szpitalu 22 września bieżącego roku. 21 września natomiast zmarło jej dziecko z powodu bezwodzia.

Według oświadczenia szpitala, dyrekcja placówki w Pszczynie zaraz po tragedii podjęła działania, przeprowadzając dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia, dokonano przeglądu pro­ce­dur, a także metod pracy odd­zi­ału w tym czasie - Na bieżąco i z najwyższą powagą wery­fikuje również infor­ma­cje pojaw­ia­jące się w przestrzeni publicznej. W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu real­iza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpi­talu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków. Szpi­tal deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające. Raz jeszcze przekazu­jemy Rodzinie Zmarłej Pac­jen­tki szczere wyrazy współczu­cia i żalu - napisano w oficjalnym oświadczeniu oświadczeniu.

Nie można pominąć faktu, że pani Izabela przed śmiercią kontaktowała się stale ze swoją mamą, której zgłaszała strach przed zaśnięciem i pogarszające się samopoczucie. Według tekstowych wiadomości, jakie kobieta wymieniła ze swoją mamą, lekarze postanowili czekać na rozpoczęcie procedury urodzenia zmarłego dzień przed jej zgonem dziecka.

Wstrząs septyczny to poważne powikłanie sepsy, które może obejmować bardzo niskie ciśnienie krwi, zmieniony stan psychiczny i dysfunkcję narządów. Ma śmiertelność szpitalną30-50 procentZaufane źródło, co czyni go bardzo niebezpiecznym, jeśli nie zostanie szybko leczony. Im wcześniej zostanie zdiagnozowana sepsa, tym szybciej lekarze mogą ją leczyć i starać się nie dopuścić do przekształcenia się we wstrząs septyczny.

O tym się mówi: Nowe, zaskakujące fakty o księżnej Dianie ujawnione. Dlaczego zrobiła to sobie i Williamowi

Zerknij tutaj: Za kilka dni do obiegu trafi nowy banknot. Znajdzie się na nim podobizna Lecha Kaczyńskiego. To nie koniec zmian