Jak podaje portal "Gazeta", nauczyciele mogą skorzystać z możliwości przejścia na emeryturę jeszcze przed tym, jak osiągną przewidziany prawem wiek emerytalny. Aby móc skorzystać z tego przywileju, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Jakich?

Nauczyciele mogą wcześniej przejść na emeryturę

Nauczyciele chcący przejść wcześniej na emeryturę, mają dwie możliwości. Mogą wybrać emeryturę pomostową albo świadczenie kompensacyjne. Na czym polega różnica pomiędzy nimi?

Aby móc skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, niezbędne jest wykazanie, że ubiegająca się o nie osoba była zatrudniona w placówce oświatowej bądź wychowawczej. Jeśli nie spełni tego warunku, wówczas straci prawo do pobierania tego rodzaju świadczenia. To jednak nie wszystko.

Ubiegający się o świadczenie kompensacyjne nauczyciel musi mieć za sobą 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a także 20 lat pracy w placówkach oświatowych bądź wychowawczych. W momencie ubiegania się o świadczenie, nie może być zatrudniony w zawodzie nauczyciela. I w tym przypadku obowiązuje kryterium wieku - w przypadku kobiet jest to ukończenie 55. roku życia, w przypadku mężczyzn 59.

nauczyciel / YouTube: naTemat.pl
nauczyciel / YouTube: naTemat.pl
Nauczyciel/YouTube @naTemat.pl

Pobieranie tego świadczenia pozwala na pracę, choć miejscem zatrudnienia nie może być szkoła. Nie można również przekroczyć limitu zarobków. W przypadku, kiedy dochód przekroczy 70 proc. średniego wynagrodzenia, wówczas świadczenie kompensacyjne ulegnie zmniejszeniu. W momencie, gdy przekroczy 130 proc. jego wypłata zostanie wstrzymana.

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa została przewidziana dla nauczycieli szkół specjalnych, zakładów poprawczych, a także schronisk dedykowanych osobom nieletnim. Można z niej skorzystać, jeśli staż pracy wynosi odpowiednio 20 i 25 lat w przypadku kobiet i mężczyzn. Kobiety muszą mieć ukończony 55. rok życia, a mężczyźni 60.

Dodatkowo ubiegający się o emeryturę pomostową nauczyciel musi mieć za sobą, co najmniej jeden dzień przepracowany przed rokiem 1999. W trakcie składania wniosku, nauczyciel nie może być zatrudniony na stanowisku nauczyciela. Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalngo, nauczyciel przechodzi ze świadczenia pomostowego na "klasyczne" świadczenie.

ZUS/YouTube @Aktualności 360
ZUS/YouTube @Aktualności 360
ZUS/YouTube @Aktualności 360

Co sądzicie o takich rozwiązaniach?

To też mmoże cię zaintersować: Jeden z urzędników ujawnił wysokość rachunku za prąd. Mężczyzna obawia się okresu świątecznego. O co chodzi

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Donald Tusk ukarany przez policję za nadmierną prędkość. Jest nagranie z zatrzymania polityka

O tym się mówi: Królowa Elżbieta II nie słucha lekarzy. Udała się na przyjęcie z okazji chrzcin wnucząt. Są pierwsze zdjęcia po chorobie