"Goniec" donosi, że rząd postanowił nagrodzić panie, które poświęcając karierę zawodową postanowiły wychowywać dzieci. W związku z tym powstało uzupełniające świadczenie rodzicielskie dodawane do emerytury.

Kto ma szansę dostać dodatek i jakie należy spełnić warunki

W bieżącym roku 2021 uzupełniające świadczenie MAMA 4 plus jest równe 1250,88 złote brutto, co daje na rękę 1066,24 zł. Media donoszą, że na kontach wielu kobiet może pojawić się dodatkowo nawet 1000 zł. Jest to związane ze specjalną emeryturą, jednak aby ją otrzymać, należy spełnić określone warunki.

Po pierwsze osoba ubiegająca się o dodatkowe pieniądze winna opłacać składki ZUS przez 20 lat. Dzięki temu panie, które poświęciły swoją karierę zawodową na wychowywanie czworga lub więcej dzieci mogą miesięcznie otrzymać na swoje konto bankowe 1066,24 zł.

Jeśli zatem spełniamy wszelkie wymogi, by wnioskować o dodatkowe pieniądze, powinniśmy złożyć druk w wyznaczonych pomieszczeniach do obsługi klientów w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokument ten można także pobrać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane, jakich ZUS będzie wymagał od wnioskodawczyni, to między innymi dane osobowe, czyli numer PESEL, imię i nazwisko. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wymagał informacji na temat miejsca zamieszkania, oraz czy jest ono zgodne z adresem przeznaczonym do korespondencji.

Bardzo istotne będzie podanie także sposobu wypłacania pieniędzy. Nieodzownym warunkiem do spełnienia, będzie także udokumentowanie urodzenia czworga lub więcej dzieci. W razie popełnienia błędu podczas wypełniania wniosku będzie on odrzucony, albo wnioskodawczyni zostanie wezwana w celu poprawy.

O tym się mówi: Szykują się duże zmiany w ważnym zasiłku wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co się zmieni

Zerknij: WHO ostrzega przed bardzo niebezpiecznym szczepem ptasiej grypy. Rośnie liczba przypadków. Czy mamy powody do obaw