Ciężko jest hojnie dawać lub brać udział w krótkoterminowych misjach, kiedy już odczuwamy trudności finansowe. Nie możemy w pełni doświadczyć obfitego życia, które obiecał nam Chrystus, jeśli jesteśmy pogrążeni w długach i zniewoleni przez naszą kartę bankomatową. Jeśli w twoich myślach dominują obawy finansowe, zachęcaj! Jezus nie jest tylko Bogiem naszego zbawienia.

Wystarczy żarliwie prosić o pomoc z wdzięcznością w sercu i pokutą ciała

On jest naszym przyjacielem, naszym żywicielem, przewodnikiem i zawsze obecną pomocą. Pragnie poprowadzić nas na głębsze poziomy wolności w każdym obszarze, w tym w naszych finansach.

Boże, pomóż mi żyć uczciwie. Napełnij mnie swoją miłością i łaską, a umysł mój nasyć swą mądrością i rozwagą. Pomóż mi bez krzywd niczyich zdobyć to wszystko, co pozwoli moim najbliższym i mnie żyć godnie i w obfitości. Pozwól mi móc dzielić się tym, co posiadam z potrzebującymi, bez uszczerbku na dobru mojej rodziny...

Moglibyśmy tutaj z łatwością powtórzyć słowa Jezusa z szesnastego Łukasza, zaczynając od wersetu 10: „Temu, komu można ufać w bardzo małym, można ufać także w dużym, a kto nieuczciwy z bardzo małym, będzie też nieuczciwym z wieloma”. Wszystko, co robimy lub czego nie robimy, jednocześnie ujawnia i buduje nasz charakter i albo odzwierciedla Chrystusa, albo zniekształca Jego obraz. Większość z nas prawdopodobnie nigdy poważnie nie rozważyłaby uchylania się od płacenia podatków lub oszustwa, ale możemy ulec pokusie, by zachowywać się zwodniczo w innych, pozornie mniej istotnych sytuacjach.

Możemy nie myśleć, że zabranie garści spinaczy z biura lub wysłanie osobistego faksu lub dwóch to wielka sprawa, ale kiedy Bóg dał człowiekowi Dziesięć Przykazań, nie ustanowił ruchomej skali uczciwości. Wręcz przeciwnie, Pismo mówi, że Bóg nienawidzi wszelkiej nieuczciwości i wymaga, aby Jego wyznawcy żyli z najwyższą uczciwością we wszystkich sprawach, w tym w tym, jak zarządzamy naszymi finansami.

O tym się mówi: Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska o danych przedstawianych w mediach. "Nie odzwierciedlały rzeczywistej liczby nowych zakażeń"

Zerknij: Ewa Krawczyk podjęła bardzo ważną decyzję. Chodzi o osobiste przedmioty po mężu