Bezwarunkowy obowiązek udostępniania SIM informacji umożliwiających rozpoznanie i ustalenie usługobiorcy, który stał się rozszerzeniem dotychczasowego katalogu, ma zacząć obowiązywać od 1 lipca przyszłego 2022 roku.

Poważne zmiany w danych potrzebnych do ustalenia usługodawcy, usługobiorcy i miejsca świadczenia usługi

Projekt rozporządzenia wyszczególnić ma punkty zakresu informacji "zdarzenia medycznego", które przetwarzanejest w systemie informacji, nazwanego dalej "zdarzeniem medycznym" przekazywanymi od 1 lipca 2021 roku do Systemu Informacji Medycznej, co opisuje art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Precyzyjniejsze podanie szczegółowego zakresu danych "zdarzenia medycznego", które przetwarzane są w SIM, a także reguł ich dystrybucji poskutkuje większą płynnością przekazywanych przekazywanych do SIM informacji na nasz temat.

Ma to usprawnić personelowi medycznemu pracę, ułatwić dopilnowanie prawidłowrgo obiegu dokumentacji medycznej, a także ograniczyć cenę ich dystrybucji. W nowym rządowym projekcie zaproponowano wskazanie informacji, które służyć mają do rozpoznania usługodawcy, którego definiuje art. 5 pkt 41 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. traktującej o świadczeniach opieki medycznej finansowanej z publicznych środków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

W informacje, o których mowa wliczono 9-cyfrowy numer REGON i 10-cyfrowy numer NIP. W przypadku ustalenia punktu, w którym udzielane jest świadczenie zdrowotne, w kontekście danej grupy usługodawców, pomocne mają być: nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu oraz lokalu.

O tym się mówi: Sławomir zabrał głos w sprawie wypowiedzi Jana Klimenta. Te słowa komentują wszystko

Zerknij: Prezydent Andrzej Duda skomentował wydarzenia z pszczyńskiego szpitala. Padły mocne słowa