Wielu sceptyków i przepowiedni może zacząć bić się w piersi. każdy, kto ma w sobie chociaż troszkę uważności na otoczenie wie, że katastrofy naturalne, zaraza, ogólne zło widziane na całym świecie są znakami nadejścia Mesjasza.

Nostradamus przewidział trzech (zapewne czterech) „antychrystów”. Użył tego terminu w odniesieniu do tyranicznych przywódców światowych, którzy byli również podżegaczami wojennymi; którzy rozpoczęli wojny, w których byli zaangażowani, spowodowali miliony zgonów i byli warci odnotowania w historii. Jego trzeci Antychryst jest najgorszy.

Nostradamus przewidział go jako kogoś, kto „powstanie nad wszystkimi królami wschodu” i rozpocznie wojnę światową (być może III wojnę światową), która potrwa od 25 do 29 lat. Nostradamus powiązał swojego trzeciego Antychrysta z biblijnym Antychrystem.

Co wspólnego ma Boom Star z przepowiednią końca świata Nostradamusa i czy Biblia także o tym wspomina?

Izraelski rabin twierdził, że biblijne proroctwo Balaama, które mówi, że pojawienie się nowej gwiazdy poprzedzi nadejście Mesjasza, pasuje do astronomicznego wydarzenia, które naukowcy przewidują, że nastąpi w 2022 roku.

Chociaż wiara żydowska nie wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, niektórzy chrześcijanie zinterpretowali przepowiednię rabina jako dowód, że drugie przyjście Jezusa nastąpi w 2022 roku. Rabin Josef Berger z Grobowca Króla Dawida na Górze Syjon twierdził, że biblijne proroctwo Balaama i „żydowskie źródła ezoteryczne” pokazują, że wydarzenie astronomiczne przewidywane na 2022 r., zderzenie dwóch gwiazd tworzących zupełnie nową gwiazdę na nocnym niebie, będzie zwiastunem przybycie Mesjasza.

Wydarzenie astronomiczne spełnia starożytną proroczy znak przyjścia Mesjasza. Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska: wschodzi Gwiazda z Jakuba, a z Izraela podnosi się berło. Ono to zmiażdży skronie Moabu, a także czaszki wszystkich synów Seta - czytamy w Księdze Liczb.


YouTube/ www.proroctwo.com.pl

O tym się mówi: Piotr Żyła wyjawił swój wielki sekret. To zaskoczy każdego. O co chodzi

Zerknij: Beata Tyszkiewicz już nie chce pokazywać się publicznie. Czy będzie musiała iść do domu opieki