Temat emerytur jest wciąż omawiany i analizowany zgodnie z panującą aktualną sytuacją polityczną w kraju. Zachodzące w Polsce i na świecie zmiany dotyczące zasobów i gospodarki generują nowe potrzeby i trudne do podjęcia decyzje.

Nie zmienia to jednak faktu, że miliony polskich emerytów i rencistów od lat zmagają się z niewystarczającymi świadczeniami w stosunku do rosnących w potrzeb seniorów na płaszczyźnie pogarszającego się zdrowia. Portal "Gazeta.pl" donosi, że ma być dostępna podwójna emerytura, jednak nie wszyscy będą mogli ją otrzymać.

Należy bowiem spełnić bardzo ważne kryteria i warunki. Jak się okazuje, podwójna emerytura wypłacana może być co miesiąc jedynie trzem grupom seniorów. Wielu Polaków osiągających wiek emerytalny uprawniający do pobierania świadczeń emerytalnych, może czuć spore rozczarowanie, gdyż po przepracowaniu wielu lat kwota wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach świadczenia emerytalnego przeważnie jest dużo niższa, niż otrzymywane w pracy wynagrodzenie.

Aktualnie najniższa kwota emerytury w Polsce wypłacana od 1 marca 2021 wynosi 1250,88 zł brutto, po przeliczeniu na kwotę netto wychodzi zaledwie 1066,24 zł miesięcznie. Wielu seniorów niestety otrzymuje jeszcze niższe emerytury. Według badań statystycznych jest to około 6,1% ogółu pobierających świadczenia emerytalne Polaków.

Taki stan rzeczy zmusza tych ludzi do dorabiania sobie do emerytury, lecz niektórzy z tej grupy nie muszą sobie dorabiać, gdyż wypłacana jest im podwójna emerytura. Jak podają media, nie jest możliwe wypłacenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwójnej emerytury zgodnie z prawem. Jest możliwe jednak otrzymanie jej od innych instytucji, lecz aby to się stało trzeba wnioskować do nich osobno, oprócz złożenia wniosku o świadczenie emerytalne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kto zatem może złożyć wniosek o drugą emeryturę?

Są to uprawnieni do świadczeń emerytalnych, którzy pracowali w przyszłości za granicą. O podwójną emeryturę mogą także wnioskować ci, którzy niegdyś byli pracownikami służb mundurowych, oraz ci, którzy opłacają dodatkowe ubezpieczenie w KRUS-ie. To właśnie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są instytucją, która może wypłacać drugą emeryturę osobom regularnie opłacającym w przeszłości składki. Musiałoby to być jednak minimum 25 lat opłacania składek.

O tym się mówi: Jeśli marzysz o śnieżno-białych firankach, warto poznać tę metodę. Koronkowe firanki odzyskają świeżość i biel

Zerknij: Piotr Żyła znowu zaszalał. Nagranie z wieczornego wyczynu stało się hitem w sieci