Media obiegła informacja na temat zmian, jakich Polacy mogą się spodziewać w obszarze świadczeń chorobowych kropka Nie ulega wątpliwości, że przy każdej nowelizacji jebnij zyskują, No inni mogli stracić. co tym razem zyska, a kto nie będzie zadowolony ze zmian?

Krócej na zasiłku chorobowym?

Rząd od czasu do czasu postanawia uszczelnić jakiś system, który od lat dawał możliwość działania nieuczciwym obywatelom. tym razem partia rządząca postanowiła wprowadzić zmiany w obszarze świadczeń chorobowych. czasem bywa tak, że zasiłek chorobowy wypłacany jest osobie nieuprawnionej, co według "Interii" jest ciężkie do zweryfikowania.

Dlatego też fundusz chorobowy od bardzo dawna cierpi deficyt według tabloidu. Według nowych zasad nie będzie już można pobierać zasiłku chorobowego przez kilka lat jak to praktykowało wielu. Będzie trzeba co pół roku udać się na badanie, które przeprowadzić będzie musiał lekarz orzecznik.

Skrócono także maksymalny okres uprawniający do pobierania zasiłku z sześciu miesięcy do trzech miesięcy. Rządowym zmianom ulec ma także od 2022 roku zasiłek za hospitalizację. Kobiety będące w ciąży, które są zatrudnione w małych jednoosobowych firmach, będą mogły liczyć na uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego nawet w sytuacji śmierci jej pracodawcy. Zmiany niestety dotknął uczciwych pacjentów, którzy faktycznie potrzebując zasiłku chorobowego, będę go otrzymywać znacznie krócej, niż dotychczas.

Niestety wieloletnie realia skłaniały wielu do spędzania czasu przebywania na zasiłku, na nadrabianiu zaległości w remontach, czy odkładanych od dawna spotkaniach.

Co o tym sądzicie?

O tym się mówi: Adam Niedzielski zabrał głos w sprawie ponownego zaostrzenia restrykcji. Czy należy się spodziewać ich wprowadzenia

Zerknij: Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się podjąć natychmiastowe działania. Czy wszystkie karetki wyjadą na ulice jednego z dużych miast