Jak podaje portal "O2", do ojca Tadeysz Rydzyka miały trafiać miliony z Funduszu Sprawiedliwości, który ma służyć m.in. przeciwdziałaniu przestępczości i wspieraniu osób dotkniętych przemocą. Z ustaleń kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli wynika, że pieniądze ze wspomnianego funduszu trafiły m.in. do fundacji Lux Veritas prowadzonej przez ojca Rydzyka. Środki miały zostać przeznaczone na "przeciwdziałanie prześladowaniom chrześcijan".

Ustalenia Najwyższej Izby Kontroli

Z raportu pokontrolnego sporządzonego przez NIK wynika, że środki z Funduszu Sprawiedliwości wydatkowane były w sposób nietransparentny oraz naruszający zasady jawności i celowości. Zdaniem kontrolerów szef resortu sprawiedliwości miał przyznawać środki na konkretne zadania państwowe według własnego uznania.

Dodatkowo zarzucono ministrowi sprawiedliwości nieodpowiednie dokumentowanie przekazywania środków, a także brak podawania tychże informacji do wiedzy publicznej. Kontrola NIK prowadzona była w okresie od 2 czerwca ubiegłego roku do 14 maja bieżącego roku. W 150-stronnicowym raporcie opisano wykryte w czasie kontroli nieprawidłowości w zarządzaniu środkami.

Wskazano w nim, że zarówno Ministersrtwo Sprawiedliwości, które jest dysponentem środków z Funduszu Sprawiedliwości, jak i część z ich beneficjentów wykazało się nigospodarnością w wydawaniu środków. Podkreślono, że służyły one również celom, do realizacji których powołano fundusz i sprzyjały powstaniu mechanizmów korupcjongennych.

W trakcie kontroli NIK przeanalizował 16 umów zawartych w ramach Funduszu Sprawiedliwości, uznając aż 13 z nich za "niecelowe i niegospodarne". Ich łączna wartość wyniosła 63 miliony z pieniędzy publicznych.

Logo NIK/YouTube @Najwyższa Izba Kontroli
Logo NIK/YouTube @Najwyższa Izba Kontroli
Logo NIK/YouTube @Najwyższa Izba Kontroli

Ojciec Rydzyk otrzymał miliony z Funduszu Sprawiedliwości

W ramach przeciwdziałania przyczyną przemocy do fundacji ojca Tadeusza Rydzyka trafiło aż 7 milionów 117 tysięcy zł. Służyły one realizacji projektu "Centrum Ochrony Praw Chrześcijan". Na stronie fundacji możemy przeczytać, że jednym z zadań centrum jest "przeciwdziałanie przyczynom prześladowania ze względu na przynależność wyznaniową" oraz ochrona praw chrześcijan w Polsce.

Ze środków przekazanych z Funduszu Sprawiedliwości finansowane są również programy emitowane na antenie TV Trwam (wśród nich np. "Bluźniercze ataki na Kościół Katolicki w Polsce i na świecie" oraz "Przyczyny nienawiści do Chrystusa i Kościoła").

Ojciec Tadeusz Rydzyk/ YouTube @ Plotki Rozrywka
Ojciec Tadeusz Rydzyk/ YouTube @ Plotki Rozrywka
Ojciec Tadeusz Rydzyk/ YouTube @ Plotki Rozrywka

Co sądzicie o całej sytuacji?

To też może cię zainteresować: Rząd ogłasza nowe dodatki dotyczące ogrzewania na 2022 rok. Nie wszystkich jednak będą dotyczyć

Zobacz, o czym jeszcze pisaliśmy w ostatnich dniach: Donald Tusk ma spore powody do radości. Mało kto się tego spodziewał. O co chodzi

O tym się mówi: Beata Kozidrak wróciła na scenę. Nie spodziewała się takiego przywitania. Nie zabrakło łez